Jaarlijks gaat er voor tientallen miljarden euro’s om in de zorg. Via de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten komt dit geld van de verzekerden bij de zorginstellingen terecht. Het is daarom niet vreemd dat zij de declaraties van de zorginstellingen grondig controleren. Omdat deze controles complex zijn is de methode horizontaal toezicht bedacht.

Tijdige, juiste en volledige zorgregistratie.

Horizontaal Toezicht verbetert de rechtmatigheid van zorguitgaven en verlicht de controlelast door zorgverzekeraars. Het splitsen van registratie aan de bron en de controles daarop, het uitvoeren van uitgebreide risicoanalyses en het intern controleren van declaratieprocessen leidt tot betere zorg en snellere verantwoording.

Whitepaper Horizontaal Toezicht in de zorg

In de afgelopen jaren is er veel gesproken over Horizontaal Toezicht. Inmiddels is de tijd aangebroken om concrete stappen te zetten met de implementatie van deze manier van werken. De overgang naar horizontaal toezicht is namelijk een proces dat zorginstellingen binnen enkele jaren zullen ondergaan.

De implementatie is complex, daarom schreven wij een whitepaper die de weg naar Horizontaal Toezicht beschrijft. Het whitepaper geeft concrete handvatten en uitleg over het traject.

Download

Maatschappelijke verantwoording door rechtmatige zorguitgaven. Alles over de weg naar Horizontaal Toezicht, van verkenning tot de implementatie van het control framework.

Download

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van ondersteuning bij de implementatie van horizontaal toezicht? Of sparren over horizontaal toezicht?

Download dan het vervolg op dit whitepaper, ‘Horizontaal Toezicht in de praktijk – De implementatie van het control framework’. of neem dan contact op met Timo Spijkers (accountmanager zorg en specialist horizontaal toezicht) via tspijkers@quoratio.nl of 06 – 10 56 06 37.

 

loading