Verbetering van de opleiding

Bij Quoratio wordt er continu gewerkt aan het verbeteren en ontwikkelen van de opleidingsprogramma’s. Zo blijven deze inhoudelijk up-to-date en onze mensen dus ook. Vorig jaar zijn we in samenwerking met de ZorgInfoStraat gestart met de leergang voortgezette opleiding zorgadministratie (lg vo-za).

Leergang voortgezette opleiding zorgadministratie

De naam van de opleiding zegt het al: het is een vervolg op de basisopleiding zorgadministratie. Na het afronden van het eerste traineejaar volgt er nog een jaar voor onze medewerkers en consultants zorgadministratie.

Tijdens deze 10 lesdagen krijgen zij een verdieping en verbreding in het vak zorgadministratie. De opleiding wordt verzorgd op post bachelor niveau. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de zorgadministrateur als adviseur, verdieping procesmanagement, risicomanagement en kwaliteitsbeheer. De opleiding wordt afgerond met een examen en een presentatie met verdediging.

Uitbreiding van de carrière paden

Naast deze basisopleiding, waarbij de generalisten worden opgeleid, zijn we bezig met de ontwikkeling van eventuele specialisaties in het vak. Hierdoor komen er ‘nieuwe’ carrièrepaden waarbij medewerkers en consultants zich kunnen specialiseren. Bij de specialisaties kun je denken aan:

  • BISL en ITIL voor functioneel beheer en functioneel applicatiebeheer
  • Prince 2 voor AO/IB en projectmanagement
  • MBA voor Finance in de zorg

Zo is het voor onze medewerkers interessant om een opleiding te blijven volgen en kunnen wij specifieke mensen leveren voor onze opdrachtgevers.

Deze modulaire traineeships zijn nog volop in ontwikkeling, maar de verwachting is dat deze op korte termijn ingezet kunnen worden.

Permanente educatie

Bij Quoratio werken we aan permanente educatie, zo worden op diverse momenten cursussen en trainingen verzorgd. Hieronder vallen ook vaardigheidstrainingen, zoals een Excel cursus en adviesvaardigheden. Onze mensen zijn dus zowel op theoretisch vlak als op vaardigheden up-to-date en klaar om het werkveld in te gaan.