23 augustus 2017 Zakelijke markt

In een mensenleven kan veel gebeuren, gebeurtenissen die invloed hebben op het pensioen. Juist daarom is een dynamisch en toekomstgericht pensioenfonds van toegevoegde waarde. Wij vroegen Consultant Personeels- en Salarisadministratie, Marion Molhoek, over de manier waarop SPF Beheer hierop inspeelt.

SPF Beheer

SPF Beheer is een bedrijf dat zorg draagt voor de pensioenen van mensen die werkzaam zijn bij het spoor en het openbaar vervoer. Bij de start van mijn opdracht werd ik verwelkomd op de ‘Uitkeringenadministratie’, een gespecialiseerd team bestaande uit twee mannen en twee vrouwen. Eén vrouw droeg haar functie aan mij over, omdat zij er zelf mee ging stoppen. De andere vrouw groeide van medior naar senior en nam mij mee in die reis. De twee mannen, beide 17 jaar werkzaam bij SPF Beheer, laten mij iedere dag weer zien hoe je je eigen talenten kunt inzetten. En dat je door totaal verschillend van elkaar te zijn elkaar juist scherp houdt en inspireert.

Bewustwording

Onlangs koos ons bestuur ervoor om collectief stil te staan. Een moment van bewustwording. Een speciale aangelegenheid waarvoor het bestuur vrijwillig had gekozen, was het afleggen van de eed/belofte. Een mogelijkheid om na te denken over je verantwoordelijkheden in je eigen werk en gezamenlijke doelen. Met als doel na te denken over welke waarde en impact je werk heeft voor de deelnemers, de maatschappij, Nederland en voor de wereld.

Behouden van wat werkt

‘Toekomstgericht zijn’ is behouden van wat werkt. Ik zie dit terug bij SPF Beheer in de vanzelfsprekendheid van (ongepland) sparren. Behouden van processen die gedegen zijn ingericht. Behouden van gepensioneerdendagen met kaas en worst. Behouden van de Pensioenbus die door ‘t land tourt en het pensioen dichterbij brengt. Optimaliseren van de pensioenplanner online en een telefonisch bereikbare crew zónder keuzemenu.

Verbeteren waar mogelijk

‘Toekomstgericht zijn’ is verbeteren waar mogelijk. Bij SPF Beheer is er ruimte voor professionele ontwikkeling. Diverse collega’s volgen externe opleidingen. Een aantal lean-trajecten werpen hun vruchten af. Verbeteren in de dagelijkse praktijk, door iedereen, in kleine stapjes of grote sprongen in de tijd. Bijvoorbeeld wanneer uit lean-onderzoek blijkt dat veel van onze deelnemers niet een half jaar maar een jaar vóór de AOW geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden. Klachten worden besproken en breder vertaald naar vernieuwde brieven en soms naar nieuw beleid. Geregeld wordt er expertise van buiten naar binnen gehaald. Een frisse blik, een nieuwe impuls.

De toekomst in “Go champ”

‘Toekomstgericht zijn’ is in beweging blijven. De stem van Arnold van der Lyde resoneert nog in het gebouw: “Go champ”! Mensen die blijven leren om zo nog meer facetten van het vak te leren kennen, deze op maat te kunnen uitvoeren, 2.0 bereikbaar te maken en persoonlijk te kunnen uitleggen. En ik draag hier met veel plezier mijn steentje aan bij!

Marion Molhoek
Consultant Personeels- en Salarisadministratie

delen:
  • Vul je gegevens in

      Kies je branche