Terugblik ZorgInfoPlein 2017

Jaarlijks organiseren Quoratio en de ZorgInfoStraat een 2-daags symposium voor leidinggevenden in de zorgadministratie, het ZorgInfoPlein. Op 8 en 9 juni vond het symposium voor de derde keer plaats. Dit jaar was verandermanagement het centrale thema. Rond dit thema is een aantal praktische workshops georganiseerd die leidinggevenden in de zorgadministratie helpen om de toenemende veranderingen en het hoge tempo het hoofd te bieden. Wij blikken terug op twee inspirerende dagen.

Zorgadministratie in verandering
Op de eerste dag werd gestart met een introductie van de zorgadministratie in verandering, door Sylvia Verhoef (directeur van de ZorgInfoStraat). Door inzicht te geven in de omvang en aard van de veranderingen in de zorg, ontstond het beeld van een complexe interne en externe omgeving die voortdurend verandert. Aan de hand van enkele modellen werd duidelijk dat een hoofd zorgadministratie ook de principes van verandermanagement moet kennen en omarmen. Middels vragen per app werd gelijk op groot scherm zichtbaar waar de deelnemers aan denken bij het woord veranderen. De fasen van verandermanagement, het ontstaan en bestaan van weerstand en hoe dit om te buigen, zijn in vogelvlucht aan bod gekomen.

Wat verwacht een Raad van Bestuur in deze tijd van het hoofd zorgadministratie?
Aan de hand van zes begrippen heeft Ton Hazekamp, lid raad van bestuur van de Pantein Zorggroep, betoogt hoe een hoofd zorgadministratie kan fungeren als sparringpartner en waardevol adviseur voor de bestuurder. Dit leverde kritische vragen op uit het publiek waardoor duidelijk werd dat deze rol nog niet binnen alle zorginstellingen vanzelfsprekend is. Tijd voor verandering dus.

De workshops
In de middag waren er twee workshoprondes waarbij de deelnemers konden kiezen uit twee van de volgende workshops:

 • De behandelaar wil best wel registreren. Wat en wie moet er veranderen?
  Katrien Hendriks nam de deelnemers mee naar de belevingswereld van de behandelaar. Hoe ervaart deze de registratielast, waar loopt een behandelaar tegenaan en voor welke registratie is een behandelaar wel of niet gemotiveerd?

 • Laat je meten
  Deze workshop, geleid door Remco Matsinger van Talent in Balans, bood de leidinggevenden een korte zelfanalyse om vast te stellen wat hun mate van wendbaarheid en veranderbereidheid is. Zo ging iedereen naar huis met een mini persoonlijkheidsrapport op zak.

 • Veranderen met de robot, wat verandert er?
  In deze workshop heeft Sylvia Verhoef, directeur van de ZorgInfoStraat, duidelijk gemaakt wat de verschillende ontwikkelingen op dit vlak zijn met betrekking tot de zorg en daarmee ook de zorgadministratie.

 • Multiprojectmanagament
  Het aansturen van één project is voor veel managers al een uitdaging, het hanteren van meerdere projecten is pas echt complex. Hans de Boer, manager zorgadministratie Canisius Wilhelmina ziekenhuis, en Annemieke van Herpt van Glowmanagement zetten uiteen dat het vereenvoudigen van een ingewikkelde omgeving leidt tot meer overzicht, een beter inzicht en daardoor betere keuzes.

Na een inspirerende en volle eerste dag werd er afgesloten met een gezellig diner. Op deze manier was er voldoende tijd om met elkaar na te praten over alle onderwerpen die aan bod kwamen.

Slim en efficiënt aan het werk
Op de tweede dag werd na het ontbijt gestart met een plenaire sessie. Hierbij werd een schets gegeven van het effect van twee veranderingen op een zorgadministratie. René Aaldering (manager zorgcontrol bij GGNet) en Matthijs Tiesema (Consultant van Quoratio) schetsten op enthousiaste wijze een openhartig beeld van de veranderingen waarmee zij te maken kregen. Onder ander op het gebied van processen, interne en externe communicatie en het ombuigen van weerstand.

Vervolgens sprak Mariët Schuurman in een interview openhartig met Sylvia Verhoef over haar ervaringen met het assessment dat zij heeft ondergaan. Net als haar team is ook zij beoordeeld op geschiktheid voor haar functie.

In de laatste plenaire sessie van het symposium heeft Remko Matsinger de deelnemers voorgehouden dat iedereen slim en efficiënt kan werken. Aan de hand van een typologiemodel heeft hij uitgelegd dat iedere medewerker een rol te spelen heeft bij verandering.

Na deze plenaire sessie was het tijd voor de laatste workshopronde. Hierna volgde de afsluiting en was het tijd voor een heerlijke, afsluitende lunch. Wij kijken terug op twee interessante dagen en bedanken de deelnemers voor hun komst naar het symposium en hopen hen volgend jaar weer te mogen verwelkomen. De consultants van Quoratio helpen uw organisatie graag bij de veranderingen die er aan komen. Neem contact op met een accountmanager voor advies over uw situatie.

Deelnemers over het ZorgInfoPlein:

“Ik merk hoe prettig het is weer geïnspireerd en opgeladen aan het werk te gaan, dat gun je alle teamleiders Zorgadministratie!”

“In dit soort kleinschalige sessies is er ruimte om daadwerkelijk van elkaar te leren en mijns inziens ligt daar ook echt de kracht van het symposium.”

Consultants van Quoratio
Snel beschikbare zorgadministrateurs, die gelijk rendabel en productief zijn voor uw afdeling, dat is het uitgangspunt van Quoratio! Quoratio garandeert door haar zeer zorgvuldige selectiebeleid gedreven zorgadministrateurs die voldoen aan een onderscheidend competentieprofiel: Hoog analytisch denkvermogen (Hbo+), communicatief zeer vaardig, proactief en sterke affiniteit met ict. Onze zorgadministrateurs zijn inzetbaar voor alle allround zorgadministratieve werkzaamheden. Tijdens een ruime basisopleiding zorgadministratie worden vaardigheden, attitude en kennis (verder) ontwikkeld. De vooropgeleide professionals die hieruit voortkomen zijn al bekend met onder andere: DBC/DOT-systematiek, controle- en correctieprocessen (AO/IC), analyses en systemen.