07 december 2019

Per 1 januari treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dat heeft gevolgen voor elke werkgever en elke organisatie. Ook in de zorg. Bijvoorbeeld zorgorganisatie Allévo, die zorg- en dienstverlening biedt op het gebied van zorg thuis, diensten aan huis, wonen met zorg en advies en behandeling, en veel oproepkrachten in dienst heeft. Hoe deze organisatie zich zo goed mogelijk voorbereidt op de WAB? Met behulp van een professional van Quoratio.

De WAB was niet eens de aanleiding om een externe consultant in te vliegen. Mario Bruel, Leidinggevende administratie bij Allévo: “Toen een collega van onze afdeling salarisadministratie afscheid nam, namen we ook afscheid van veel kennis, ervaring en expertise. Zaken die we niet op papier hadden staan. We zochten dus iemand die zowel praktisch mee kon werken aan de maandelijkse verloning, als de afdeling salarisadministratie kon helpen structureren en efficiënter maken en deze kennis kon overbrengen op huidige en nieuwe collega’s. We kwamen toen al snel uit bij Quoratio.”

Consultant Sabrina van Meel werd ingevlogen als ondersteuning op de afdeling Salarisadministratie. Haar opdracht was in eerste instantie drieledig: meewerken op deze afdeling, zorgen voor kennisoverdracht en aanbrengen van structuur en planning. En alsof dat niet genoeg was, kwam er tijdens de uitvoer eigenlijk heel organisch een vierde element bij: nagaan hoe processen verlopen en kijken hoe die beter en efficiënter kunnen.

 

 

Voorbereiding de WAB

Een van de processen die Sabrina opviel, was de voorbereiding op de WAB. Want al snel ontdekte ze dat de voorbereiding van de organisatie hierop nog in de kinderschoenen stond. Sabrina: “Bij een van mijn eerdere opdrachtgevers leefde de WAB heel erg. De nieuwe wetgeving heeft straks immers gevolgen voor elke organisatie. Ik wilde daarom peilen in hoeverre Allévo hier al mee bekend was en of hier al iets mee werd gedaan. Dat bleek nog niet genoeg het geval, dus pakte ik het op.”

De kennis over de WAB had Sabrina onder andere opgedaan in een training door Quoratio. “Quoratio doet er veel aan om haar mensen op de hoogte te houden van dit soort ontwikkelingen. Om professionals naar een hoger niveau te tillen, maar ook om de kennis van consultants op peil te houden. We moeten immers altijd op de hoogte zijn van wat er speelt in ons vakgebied om een opdracht goed uit te kunnen voeren.” Die kennis wilde ze overbrengen op collega’s van salarisadministratie, financiële administratie en leidinggevenden van onder andere deze afdelingen. Ze gaf daarom een workshop over dit onderwerp.

 

Praktisch actieplan

Allévo werkt veel met oproepkrachten, en met de inwerkingtreding van de WAB verandert de definitie hiervan. Zo moeten oproepkrachten na een jaar dienstverband een contract met een vast aantal uren aangeboden krijgen. En kan het voordelig zijn om medewerkers een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, omdat de organisatie hierover de lage WW-premie mag hanteren. Dat kan veel geld schelen, maar los daarvan is er nu al veel voorwerk nodig om de overgang in goede banen te leiden. Zaak dus om hier op tijd mee te beginnen.

Sabrina: “Nu ga ik samen met het team aan de slag om de afdeling klaar te maken voor de WAB. Momenteel zijn we bezig om informatie op te halen over de huidige status, wat er per 1 januari 2020 gaat veranderen, wat de risico’s zijn, welke actiepunten daarbij horen en wie met welke stappen aan de slag gaat. En mijn doel is om mijn opdracht af te sluiten met een praktisch actieplan, zodat het team zelfverzekerd genoeg is om hier zelf mee aan de slag te kunnen.”

 

Van extra capaciteit naar frisse blik

Los van alles wat Sabrina aan kennis met zich meebrengt over de WAB, waardeert Mario ook dat ze medewerkers makkelijk op weg kan helpen op het gebied van systemen. “Ze heeft een uitgebreide kennis van salarisadministratie in zijn algemeenheid, maar ook van specifieke systemen als AFAS Profit. Konden medewerkers voorheen nog zoekende zijn in het systeem bij bijzondere situaties, nu kan Sabrina heel snel aangeven waar zij moeten zijn.”

Mario besluit: “Daarnaast hebben we met Sabrina weer eens iemand die van buitenaf met een frisse blik meekijkt. Dat geeft een nieuwe dynamiek aan de afdeling. Ze kijkt soms anders tegen dingen aan en heeft daar bepaalde ideeën over. Als externe consultant vraagt ze zich af waarom sommige dingen op een bepaalde manier gedaan worden, en of dat niet efficiënter kan. Dat was in eerste instantie niet de reden dat we voor een externe partner hebben gekozen, maar het is wel het effect dat we nu zien. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Zeker nu ze er ook voor zorgt dat het voorwerk voor de nieuwe wetgeving goed gebeurt, zodat we daarin al een grote slag hebben geslagen op het moment dat de opdracht afloopt. Ik heb er zeker vertrouwen in dat we dankzij Sabrina voldoende zijn voorbereid op de WAB.”

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Download ons whitepaper inclusief praktische handvatten.

 

delen:
loading