04 mei 2018 Overheid

De administratie heeft bij gemeenten een grote transformatie doorgemaakt en de impact hiervan wordt steeds meer voelbaar. Van salarisadministrateurs wordt verwacht dat ze naast hun vakgebied ook kennis hebben van P&O zaken en midden in de organisatie staan. De administratie van de zorg is met de decentralisatie van het sociaal domein een belangrijk aandachtspunt. Maar ook de rol van de financiële administratie is aan het veranderen. Quoratio is gespecialiseerd in de drie bovengenoemde administratieve domeinen en is daarom dé partner die kan helpen bij deze transformatie. Onderstaand gaan we dieper in op de ontwikkeling van de vakgebieden en zetten ze op een rij.

De harde kant van HR

Personeels- en salarisadministratie is door alle technologische ontwikkelingen en complexe wet- en regelgeving een vak dat volop in beweging is. Waar het voorheen in de basis ging om het muteren en handmatig berekenen van een loonstrookzijn nu communicatieve vaardigheden en affiniteit met ICT essentieel.

De vraag naar salarisadviseurs die middenin de organisaties staan en kunnen adviseren over processen, risico’s en uiteraard salarissen is enorm groot. Ook de samenwerking met P&O is belangrijker geworden. Het zijn de medewerkers met een salarisachtergrond die vaak verantwoordelijk zijn voor de implementatie van HR-analytics, de strategische personeelsplanning en de (door)ontwikkeling van E-hrm. Oftewel, de salarisadministrateur van nu is steeds meer de vertegenwoordiger van de harde kant van HR en speelt een belangrijke en vaak nog onderschatte rol binnen organisaties.

De sleutel tot beter berekenbare zorg

De decentralisaties binnen het sociaal domein zijn een grote operatie en daarmee uitdaging gebleken voor gemeenten. Eén van deze uitdagingen is de administratie van de zorg. Er vinden regelmatig wijzigingen plaats en er zijn een groot aantal zorgaanbieders. Naast de organisatie van het sociaal domein vraagt dit veel van de administraties en de benodigde competenties binnen een organisatie. Zo worden procesmatig denken, communicatieve en analytische vaardigheden essentieel om de veranderingen het hoofd te bieden.

Er is steeds meer aandacht voor het verbeteren van processen waardoor efficiënter gewerkt wordt en inwoners beter geholpen worden. Maar in de toekomst liggen ook grote kansen op het vlak van informatie waar op dit moment nog weinig mee gebeurt. Met deze informatie kan de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de zorg worden vergroot. Wanneer de signalering eerder plaats vind kunnen betere afspraken worden gemaakt. Juist de administratie kan op die manier bijdragen aan betere zorg.

Nieuwe rol voor de financiële administratie

Bij gemeenten wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de financiële administratie en het beleid. Door digitalisering zal de formatie op de administratieve afdeling verder krimpen. In vergelijking met andere vakgebieden zijn de veranderingen tot op heden minder hevig. Dit lijkt nu in een stroomversnelling te komen. De nadruk ligt steeds meer op processen en systemen en het leveren van betrouwbare gegevens om de organisatie te adviseren. Deze transitie kan snel gaan en vraagt om andere eigenschappen en bekwaamheden binnen teams waar nu op moet worden voorgesorteerd.

Zoektocht naar jong talent

Quoratio biedt uitkomst. Wij leiden al meer dan 15 jaar frisse, ambitieuze en talentvolle professionals op tot de administrateurs van de toekomst. Onze consultants zijn actief in de HR- en salarisadministratie, zorgadministratie en financiële administratie en voor extra capaciteit en kennis in  te zetten. Zowel voor structurele als tijdelijke ondersteuning hebben wij een oplossing.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met Accountmanager Overheid Rik Wolting.

delen:
loading