20 maart 2019 Zorg

Op 11 april is Quoratio aanwezig op de themadag 'Zorg op de juiste plek vanuit financieel perspectief' van Fizi. Deze themadag staat in het teken van inspiratie, motivatie en beeldvorming voor de toekomst.

Het doel is om aan het einde van de themadag van Fizi antwoord te geven op de vraag ‘hoe de ontstane gaten in de zorg ingevuld kunnen worden en in hoeverre Fizi daarin een rol kan spelen’. “Met de ingezette transitie van de zorgsector in Nederland is definitief zichtbaar dat sommige zorg tussen de wal en het schip terecht is gekomen.”, aldus Fizi.

Want, zo zeggen zij: “De verzorgingshuizen in de ouderenzorg zijn volledig verdwenen en is er nog niets voor in de plaats gekomen. Daarnaast doet de gehandicaptenzorg steeds meer een beroep op ouders, familieleden en overige mantelzorgers met een wirwar aan wet- en regelgeving tot gevolg. In de ziekenhuissector zijn er problemen met patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis en niet meer terecht kunnen bij de gespecialiseerde zorg. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van gaten tussen zorg thuis en de gespecialiseerde zorg. Om deze gaten te kunnen dichten en daarmee de kwaliteit van zorgen én de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren is het tijd om de transitie van de zorg verder door te zetten.”

Na de plenaire opening en sessie volgen twee workshoprondes waarin Quoratio één van de workshops zal verzorgen op de themadag van Fizi.


Private zorgaanbieders – een blik achter de schermen

Eén van de ontwikkelingen die we zien is dat verzorgingstehuizen verdwijnen, omdat de zorg onbetaalbaar wordt. Hierdoor ontstaan steeds meer woninggroepen en private spelers. Roxanne Beltz is hier momenteel werkzaam en geeft je tijdens de workshop een kijkje achter de schermen. Hoe komt het dat private spelers zo succesvol zijn? Zowel op financieel gebied als op het leveren van kwalitatief goede zorg. Daar mogen we best naar kijken en lering uit trekken. Maxime maakt de vertaalslag naar andere zorgaanbieders en voorziet hen van concrete leerpunten. En daar hebben niet alleen de zorgaanbieders baat bij, maar ook de patiënten en cliënten die niet zonder deze zorg kunnen.

Sprekers
Roxanne Beltz en Maxime van Amstel – Schouten, beide Consultant Zorgadministratie  bij Quoratio.

 

Wil je hier bij zijn?

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Fizi.

meer informatie & aanmelden

Over Fizi

Fizi is een vereniging van, voor en door zorgfinancials. Zij volgen als kennispartner de ontwikkelingen binnen de zorg – die elkaar vaak snel opvolgen – op de voet en delen die kennis en hun ervaringen graag met hun leden. Ze bieden zorgfinancials een platform voor informatie-uitwisseling, wederzijdse beïnvloeding en advies.

delen:
loading