07 juli 2017 Financiële administratie

Zoals bekend is, stijgt de vraag naar personeel nu de economie aantrekt. En deze trend zet door in vrijwel alle sectoren. In de zorgsector betekent dat niet alleen een tekort aan medisch personeel, maar ook aan financieel personeel dreigt een tekort te ontstaan. Dit komt naar voren in een onderzoek dat is uitgevoerd door HEAD en Finance Ideas. Wij lichten de resultaten kort toe.

Ontwikkeling administratieve last

Financieel personeel is en wordt schaars en dat betekent dat de zorgsector moet gaan concurreren met andere bedrijven. Bedrijven met hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Het risico is dan dat kwalitatief goed personeel niet meer kiest voor de zorgsector.

De belangrijkste drijfveren om werkzaam te zijn als financial in de zorg zijn:

  • Een bijdragen leveren aan de zorg
  • De inhoud van het werk

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door HEAD en Finance Ideas komt duidelijk naar voren dat de ontwikkeling van de administratieve last bij veel organisaties zal stijgen.

De 126 respondenten gaven antwoord op de vraag: Verwachting van de ontwikkeling administratieve last. De antwoorden waren als volgt:

Ook komt in het onderzoek naar voren dat 60% van de respondenten verwacht dat het financieel management belangrijker wordt of zelfs veel belangrijker. Kwalitatief goede zorgfinancials zijn dus cruciaal.

Op zoek naar deze juiste finance professional?

Quoratio helpt organisaties in de zoektocht naar deze nieuwe financiële medewerker. Door het unieke traineeship heeft Quoratio continu aanbod. Organisaties worden zo snel geholpen met het permanent versterken van de financiële afdeling. Maak kennis met onze finance professionals.

Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een onderzoek onder HEAD leden naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector. De doelstelling van dit onderzoek is inzicht krijgen in het financiële segment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen verschillende stakeholders en actuele thema’s aankijken. Bron: Resultaten financiële Zorgthermometer 2017 door HEAD & Finance Ideas (lees het hele bericht en onderzoek).

 

delen:
  • Vul je gegevens in

      Kies je branche