14 december 2018 Algemeen

Naast de eerder gepubliceerde nieuwsberichten over de opties rondom de fiets van de zaak, bijtelling voor de fiets van de zaak en nieuwe loonbelastingtabellen op inwoner zijn er nog meer actualiteiten die zeker het benoemen waard zijn. We zetten de Belastingtarieven voor 2019, wijzigingen in de auto van de zaak, de aanpassing in de werkkostenregeling en de vorderingen rondom de Wet DBA in het kort voor je op een rij.

Belastingtarieven 2019

Het kabinet wil graag dat zoveel mogelijk Nederlanders het in hun portemonnee gaan merken dat het goed gaat met Nederland. Om die reden wordt de belasting op inkomen uit werk vanaf 1 januari 2019 verlaagd zodat mensen netto meer overhouden.

De grenzen tussen de schijven blijven gelijk, maar de heffingspercentages worden aangepast. Zo wordt het percentage in schijf 1 met 0,1% verhoogd naar 36,65%. De percentages in schijf 2 en 3 worden verlaagd van 40,85% naar 38,10% en het percentage in schijf 4 wordt verlaagd met 0,2% naar 51,75%. Hiermee zijn de eerste stappen voor de overgang van vier naar twee schijven voor 2021 alvast gezet.

Zie onderstaande tabel voor een overzicht.

Wijzigingen auto van de zaak

Per 2019 eindigt het overgangsrecht voor auto’s met een Co2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer en een datum 1e tenaamstelling in 2013. De periode van 60 maanden waarbij het 0%-tarief gold is dan namelijk voorbij.

Voor auto’s zonder Co2-uitstoot die op of na 1 januari 2019 voor het eerst worden toegelaten, geldt het verlaagde bijtellingstarief van 4% tot en met een aankoopbedrag van €50.000. Dit maximum geldt ook voor het verlaagde tarief van 7% voor auto’s zonder Co2-uitstoot van voor 2017 die na 60 maanden opnieuw moeten worden ingedeeld. Over het bedrag boven de €50.000 geldt de algemene bijtelling van respectievelijk 22% en 25%.

Aanpassingen werkkostenregeling

De WKR blijft grotendeels hetzelfde als hij nu is. Hoewel de invoering ervan niet tot lastenverlichting heeft geleid, wil Staatssecretaris Snel van Financiën het systeem van de regeling behouden. Wel bekijkt hij in overleg met het bedrijfsleven voor welke (kleine) aanpassingen draagvlak bestaat om de regeling te vereenvoudigen en de vrije ruimte te vergroten. De meest kansrijke opties worden uitgewerkt in wet- en regelgeving en volgen mogelijk later dit jaar in een nota van wijziging op het Belastingplan 2019.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Op 1 mei 2016 verving de wet DBA de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Met deze nieuwe wet zijn zowel zzp’ers als opdrachtgevers verantwoordelijk voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Vanwege aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid werd handhaving van de wet eerder al uitgesteld tot 1 juli 2018, maar deze is nu nogmaals opgeschort tot 1 januari 2020.

Uit een brief aan de Tweede Kamer blijkt dat het kabinet al druk bezig is met de vervanging van de wet DBA. Daarom staan er verschillende acties op de planning. Het kabinet streeft ernaar de wet DBA per januari 2020 te vervangen. Tot het in werking treden van de nieuwe wet blijft de wet DBA van kracht.

Goed voorbereid het nieuwe jaar in?

Download dan het Whitepaper ‘Een goede voorbereiding op 2019 en verder‘ of boek het Eindejaarseminar van Quoratio.

delen:

Download

In dit whitepaper vind je wijzigingen op het gebied van salarisadministratie. Met onderwerpen als nieuwe loonbelastingtabellen voor inwoners en niet-inwoners van Nederland, Wet arbeidsmarkt in balans, auto & fiets van de zaak en compensatie transitievergoeding aan bod ben je helemaal up-to-date.

Download
loading