02 april 2019 Zorgadministratie

Vanaf 1 april 2019 zijn we gezamenlijk overgegaan op de nieuwe berichtenstandaard. Deze nieuwe release is een verduidelijkingsrelease, waarin de eerdere versie die vanaf 1 april 2018 in gebruik was op een aantal punten is aangescherpt.

In tegenstelling tot vorig jaar, heeft men dit jaar gekozen om de overgang naar iWmo 2.3 en de iJw 2.3 weer te geven in een gezamenlijk migratiedraaiboek. Deze is te raadplegen op de website van istandaarden.nl, waar je meer informatie en voorbeelden vindt.

Big bang-scenario

Net als vorig jaar, ging ook deze overgang gepaard met een big bang. Alle ketenpartijen gingen tegelijkertijd over op de nieuwe versie van de berichtenstandaard. Er is dan ook geen conversieperiode waarin versie 2.2 en 2.3 naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Wat is er veranderd per 1 april 2019?

We zetten de belangrijkste wijzigingen voor zowel de iWmo 2.3 als de iJw 2.3 voor je op een rij:

  • Regieberichten bij aspecifieke toewijzingen

Een aspecifieke toewijzing zonder productcode gaat voortaan gepaard met aspecifieke regieberichten. Daarmee sluit een startbericht altijd volledig aan op het toewijzingsbericht voor wat betreft de product- of productcategorie-identificatie.

  • Meerdere starts bij aspecifieke toewijzing, met terugwerkende kracht het startbericht aspecifiek maken

Binnen aspecifieke toewijzingen kunnen meerder producten worden gestart. In versie 2.3 is het niet langer mogelijk om meerdere regieberichten parallel aan elkaar te laten lopen. Door regieberichten voortaan aspecifiek te versturen, kunnen alle nodige producten hieronder vallen en zijn meerdere startberichten niet langer noodzakelijk.

  • Declareren/factureren: outputgericht beter ondersteunen

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd bij de declaratie/factuur van de outputgerichte uitvoeringsvariant, waardoor deze beter aansluit op de toewijzing.

  • Declareren/factureren: altijd specifiek declareren/factureren

De productcategorie en productcode moeten voortaan altijd zijn gevuld in de declaratie.

Beide domeinen beschikken over een eigen informatiemodel, omdat de processen op een aantal vlakken verschillen. Deze zijn op de website van istandaarden.nl terug te lezen.

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van deze overgang of bijhorende wijzigingen aanvullende vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op. Quoratio beschikt over verschillende consultants die volledig op de hoogte zijn van wijzigingen en kunnen je meer vertellen over de impact hiervan binnen de organisatie en je hier indien gewenst bij ondersteunen.

 

delen:
loading