03 september 2019 Zorg

Zorginstellingen verwachten van hun behandelend personeel dat zij een bepaald gedeelte van hun contracturen besteden aan declarabele tijd (direct en indirect patiëntcontact). Productiviteit is het percentage declarabele tijd ten opzichte van de beschikbare FTE/VTE binnen een instelling. In reguliere GGZ-instellingen ligt dit al gauw rond de 80 tot 85 procent. Een hoog percentage, dat in de praktijk dan ook niet altijd behaald wordt. Maar zegt dit percentage wel genoeg over de daadwerkelijke productie van behandelaren? En hoe verhoudt de ervaren werkdruk zich ten opzichte van dit cijfer? Die wordt hiermee niet uitgedrukt, maar is uiteindelijk wel degelijk van belang voor de productiviteit van werknemers.

Onderzoek naar productiviteit

De productiviteitscijfers zijn vaak gebaseerd op de geregistreerde tijd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Om te onderzoeken of deze daadwerkelijk de realiteit weergeven, schakelde de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) hulp in van Zorgon, onderdeel van Quoratio. Caroline Mathijssen, consultant bij Zorgon, ging op basis van data-analyses en interviews met een groot aantal behandelaren na wat de relatie is tussen de ervaren werkbelasting en de geregistreerde tijd in het EPD. Het resultaat met (direct) toepasbare adviezen is vastgelegd in een toegankelijk instellingspecifiek rapport.

Waarom Zorgon?

Kolonel drs. R.J.F. Bergman, directeur van de MGGZ, vertelt waarom hij voor Zorgon heeft gekozen.

“De MGGZ werkt al diverse jaren met veel plezier en tevredenheid samen met Zorgon. Er werken plezierige professionals met kennis van zaken. Voor dit specifieke project waren we verheugd dat Caroline Mathijssen beschikbaar was. Zij heeft de MGGZ in het recente verleden namelijk geruime tijd ondersteund en viel op door haar uitstekende kennis, ervaring en collegialiteit. Daarmee heeft zij veel draagvlak gekregen bij de medewerkers van de MGGZ, en dat maakte dat zij voor deze klus gemakkelijk met hen het gesprek kon aangaan.”

“Het onderzoek heeft goed inzicht gegeven in de daadwerkelijke zorgproductiviteit van de MGGZ. Daarbij zijn vele aanbevelingen gedaan om de registratie te verbeteren en de werklast van behandelaren te verminderen. Ik ben zeer tevreden met de uitvoering en het uiteindelijke rapport. De medewerkers hebben het ervaren als een onafhankelijk onderzoek en de adviezen zijn waardevol.”

Meer weten? Neem dan contact op met Mohamed Hamidi of Redouan Amrhar.

delen:
loading