22 november 2018 Salarisadministratie

Vanaf 2019 wordt er onderscheid gemaakt in loonheffingskorting tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 1 januari 2019 hebben namelijk alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

Door het onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners is het van belang dat elke werkgever van alle werknemers die in de loonaangifte meegaan weet van welk land zij inwoner zijn. Dit is namelijk bepalend voor de loonbelastingtabel die gebruikt wordt. Het belastingdeel van de loonheffingskorting is vanaf 2019 alleen nog bedoeld voor inwoners van Nederland.

Het belastingdeel van de arbeidskorting is voor een iets grotere groep van toepassing, namelijk werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een EER-land (IJsland, Noorwegen of Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius of Saba).

Werknemers die inwoner zijn van een ander land dan Nederland of eerdergenoemde landen hebben alleen recht op het premiedeel van de loonheffingskorting wanneer ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Inwoner of niet-inwoner van Nederland

Is de permanente woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan is de werknemer inwoner van Nederland en heeft hij recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Wanneer een werknemer zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft is dit lastiger in te schatten. In dat geval is de werknemer alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich in Nederland afspeelt. Woont zijn gezin bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan? Dan is de werknemer geen inwoner van Nederland.

Bij een werknemer zonder gezin gaat het om de intentie: is de werknemer van plan om zich in Nederland te vestigen? Dan is hij inwoner van Nederland. Is hij van plan om hier maar korte tijd te blijven? Dan is hij geen inwoner van Nederland.

Inwoner van welk land?

Aan de hand van de woonplaats die een werknemer heeft aangeleverd bij de gegevens voor de loonheffingen kan worden vastgesteld van welk land de werknemer inwoner is. Ook kan dit worden afgeleid uit de reiskostenvergoedingen die de organisatie aan de werknemer uitbetaalt. In geval van twijfel is het mogelijk de werknemer te vragen om een woonplaatsverklaring van de (Nederlandse of buitenlandse) Belastingdienst.

Nieuwe loonbelastingtabellen

Door het onderscheid tussen de verschillende inwoners komen er per 2019 extra loonbelastingtabellen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen werknemers:

  • werknemers die inwoner zijn van Nederland
  • werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een EER-land (IJsland, Noorwegen of Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius of Saba).
  • werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de eerdergenoemde.

Van de loonbelastingtabellen van 2018 komen er in 2019 drie varianten. Zo zijn er volgend jaar bijvoorbeeld 3 witte maandtabellen, voor elke groep een aparte.

In de meeste gevallen merken werkgevers hier in de praktijk weinig van. De meeste salarispakketten kiezen automatisch de juiste tabel op basis van de ingevulde werknemersgegevens. In het geval van loonaangifte met het
aangifteprogramma van de Belastingdienst moet echter zelf worden bepaald welke tabel voor welke werknemer gebruikt moet worden.

delen:
loading