11 april 2017 Zelfonderzoek & horizontaal toezicht

Jaarlijks gaat er voor tientallen miljarden euro’s om in de zorg. Niet gek dus dat zorgverzekeraars declaraties vanuit zorginstellingen controleren. De afgelopen jaren hebben deze controles, bijvoorbeeld in de vorm van zelfonderzoeken en de materiële controles, veel stof doen opwaaien.

Zorgverzekeraars en zorginstellingen stonden hierbij vaak lijnrecht tegenover elkaar. We zijn anno 2017 wel toe aan een gezamenlijke en gerichte aanpak. Horizontaal Toezicht – afgetrapt door de oud-minister van VWS, Edith Schippers, tijdens het congres op 12 april – moet hier de oplossing voor gaan bieden, zodat verschillende organisaties elkaar juist verder helpen.

Rechtmatigheidscontroles

In april 2015 kwamen de NVZ, NFU en ZN met het convenant gezamenlijke aanpak controles medisch specialistische zorg. Hiermee wordt meer ingezet op structurele samenwerking bij efficiënte inrichting van de declaratie- en controleketen. Naar aanleiding van dit convenant is de afgelopen jaren gestart met het uitbrengen van de handreiking rechtmatigheidscontroles. Op basis hiervan worden de zelfonderzoeken uitgevoerd.

Compliant registreren en declareren

Begin 2016 volgde daarop het Rapport Compliant registreren en declareren van Berenschot. Hierin wordt gestuurd op de transitie van ‘controles achteraf’ naar ‘vooraf aantonen dat de ingediende declaraties juist zijn’. Dit houdt in dat er aan de bron compliant geregistreerd en gedeclareerd wordt waardoor achteraf minder gecontroleerd en aangepast hoeft te worden. Het opstellen van een risicoanalyse om zicht te krijgen op de beheersing van risico’s is hierbij van belang.

Voedzame bodem

Met behulp van de ‘three lines of defence’ kan een goede compliancestructuur worden vormgegeven. Het tot stand brengen van een dergelijke structuur is een belangrijke voorwaarde voor het invoeren van horizontaal toezicht. Ziekenhuizen zijn nu bezig een duidelijk inzicht in de administratieve organisatie te krijgen en de interne controle hierop in te richten. Negen ziekenhuizen hebben in samenwerking met zorgverzekeraars geëxperimenteerd met Horizontaal Toezicht. De eerste pilots lijken een voedzame bodem voor het landelijk platform HT om op voort te bouwen. Om 80% van alle ziekenhuizen in 2020 ingericht te hebben op Horizontaal Toezicht zullen de mouwen echter wel moeten worden opgestroopt.

Aansluiting medewerkers

Met de inrichting van deze nieuwe structuur zijn geschikte medewerkers met de juiste competenties, die zich kunnen en willen aanpassen van onschatbare waarde. Medewerkers moeten kunnen bewegen en snel de juiste kennis eigen maken. Technische vaardigheden, verbanden kunnen leggen en affiniteit met ICT zijn van groot belang bij de meer controlerende functies. Daarnaast zijn vakkennis, sociale vaardigheden en vastberadenheid belangrijk bij het adviseren van de zorgprofessionals.

Toekomst

Zorginstellingen zullen er in de komende jaren voor moeten zorgen dat ze een goed werkende AO/IC hebben en dat medewerkers aan de bron goed worden geadviseerd door de afdeling zorgadministratie wat betreft juiste, tijdige en volledige registratie. Medewerkers zullen dit inzicht in de eigen organisatie moeten koppelen aan de snel veranderende omgeving en hierop anticiperen. Zorginstellingen en zorgverzekeraars zullen moeten investeren in wederzijds vertrouwen. Het goed op orde hebben van de administratie is hiervoor een voorwaarde.

Wil je meer weten over horizontaal toezicht? Download dan hieronder het whitepaper ‘Horizontaal Toezicht in de Zorg’.

Timo Spijkers
Accountmanager Ziekenhuizen & Zorgverzekeraars

delen:

Download

Maatschappelijke verantwoording door rechtmatige zorguitgaven. Alles over de weg naar Horizontaal Toezicht, van verkenning tot de implementatie van het control framework.

Download
loading