14 februari 2019 Zelfonderzoek & horizontaal toezicht

Hoe pak je de implementatie Horizontaal toezicht in de Praktijk aan? Waar begin je en hoe zorg je voor continue beheersing?

Horizontaal Toezicht is een term waar we niet meer omheen kunnen. Het verbetert de rechtmatigheid van zorguitgaven en verlicht de controlelast door verzekeraars. Maar hoe pak je de implementatie aan en hoe zorg je voor continue beheersing? In het whitepaper ‘Horizontaal Toezicht in de Praktijk’ nemen we je mee in het gehele proces van verkenning tot de implementatie van het control framework.

We beschrijven de belangrijkste stappen die genomen moeten worden en voorzien je van tips en praktische handvaten voor alle betrokkenen.

Whitepaper downloaden
delen:

Download

In dit whitepaper nemen we je mee in de belangrijkste stappen die gezet moeten worden bij de implementatie van Horizontaal Toezicht. We voorzien je van tips en praktische handvaten rondom het succesvol implementeren van het control framework.

Download
loading