08 november 2017 Zelfonderzoek & horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht: een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Terugblik op het NVMA congres horizontaal toezicht & zorgregistratie.

Op woensdag 18 oktober rijd ik naar een prachtige plek in de bossen vlakbij Nijmegen. Daar ligt de St. Maartenskliniek, pilot deelnemer aan horizontaal toezicht en ‘horizontaal toezicht-proof’ sinds 1 januari 2017. Koploper als het gaat om horizontaal toezicht in de ziekenhuiszorg. Genoeg reden om het NVMA congres horizontaal toezicht & zorgregistratie daar te organiseren.

Er is veel geschreven en gezegd over horizontaal toezicht, over de invoering in 2005 bij de Belastingdienst, de ‘three lines of defense’, het instapmodel, het control framework en het verkrijgen van assurance. Toch wil ik, Joram Verbaas (Zorgadministrateur), met eigen ogen ervaren hoe dit in de praktijk werkt. En dat is precies waarom ik aanwezig ben bij het NVMA congres.

Nieuwe informatie en inzichten 

Het congres heeft mij waardevolle informatie en nieuwe inzichten gebracht die ik in mijn werk als Zorgadministrateur goed kan gebruiken. En ik niet alleen. Daarom deel ik mijn opgedane kennis graag met je, zodat we gezamenlijk horizontaal toezicht tot een succes kunnen maken.

Horizontaal toezicht, hoe zit het ook alweer? 

Bij horizontaal toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Het ‘vriend-vijand’ denken zoals we dat kennen bij verticaal toezicht maakt plaats voor wederzijds vertrouwen.

De rol van zorgadministratie verandert 

“Administratie is niet langer meer leidend, er wordt meer gevraagd. Controle en bewaking over het gehele zorgproces komt steeds meer centraal te staan”, aldus Herman Pieterse (Voorzitter van de NVMA). Ook Cornelis-Jan Diepeveen (Landelijk Projectleider Horizontaal Toezicht Zorg) geeft aan dat de zorgadministrateur een andere rol krijgt. “De zorgadministratie heeft het beste overzicht in de organisatie. Bij de invoering van horizontaal toezicht heeft de zorgadministratie een aantal belangrijke taken, zoals het in beweging krijgen van collega’s, monitoren van zorgprocessen en het verbeteren hiervan.”

Daarbij is houding en gedrag essentieel. Hoe weet je sleutelfiguren (Raad van Bestuur, leidinggevenden, managers) in de organisatie te overtuigen en te enthousiasmeren bij de invoering van horizontaal toezicht. En hoe zorg je ervoor dat horizontaal toezicht op de agenda blijft? Hiervoor ligt een leuke en uitdagende rol voor de zorgadministrateur.

De zorgverzekeraars aan het woord 

Bas Winkels (Programmamanager Horizontaal Toezicht) en John de Kruijff (Reviewleider Medisch Specialistische Zorg) – beiden werkzaam bij Menzis – geven toelichting op de randvoorwaarden om horizontaal toezicht in te voeren. Ook vertellen zij over het beheersen en inzichtelijk krijgen van de risico’s. Wat voor de zorgaanbieder een laag risico is, kan voor de zorgverzekeraar misschien wel een hoog risico zijn. De risico’s per zorgaanbieder kunnen ook verschillen. Dit maakt de implementatie van horizontaal toezicht maatwerk.

Het doel van horizontaal toezicht is dat het ziekenhuis vooraf weet of de rechtmatigheid van zorguitgaven geborgd is voor het volgende jaar. De zorgverzekeraars benadrukken nogmaals dat horizontaal toezicht gaat om beheersing aan de bron. Hierbij geldt het principe ‘Do it right, or do it twice’.

Inventarisatie – het instapmodel en de handvatten

Er bestaat al jaren een botsende relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Dit is dan ook de reden dat collega Timo Spijkers (Accountmanager Zorg bij Quoratio) de manier van samenwerken bij horizontaal toezicht zo boeiend vindt. Het principe steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen.

Aan de hand van het instapmodel wordt vastgesteld of een organisatie klaar is om horizontaal toezicht te implementeren. Timo Spijkers geeft samen met Stijn Euverman (Director bij PwC) toelichting op het instapmodel, door middel van een interessante en interactieve bijeenkomst.

Er wordt dieper ingegaan op het instapmodel als middel om vast te stellen of een zorgaanbieder in staat is op effectieve wijze horizontaal toezicht aan te gaan. Bovendien geeft het instapmodel aan waar verbeteringen nodig zijn in de administratieve organisatie. Het instapmodel is een ideaal middel om te voorkomen dat direct capaciteit en middelen worden ingezet zoals bij het control framework, terwijl de randvoorwaarden nog niet op orde zijn.

Het is essentieel om collega’s te betrekken en mee te nemen in het traject van horizontaal toezicht zodat het binnen de organisatie breed gedragen wordt.

Het vervolg 

Het spreekt voor zich dat horizontaal toezicht is bedoeld om te voorkomen dat wat al gecontroleerd is, niet nog eens door een volgende controleur wordt overgedaan. Laten we gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid creëren over de zorguitgaven. Hierover wordt dan ook verder gesproken op het volgende congres van de NVMA op 25 april 2018.

Joram Verbaas 
Zorgadministrateur

delen:
loading