25 maart 2019 Zelfonderzoek & horizontaal toezicht

Nagenoeg alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn druk met de implementatie van horizontaal toezicht. Omdat het beschrijven van processen en het vullen van het control framework tijdsintensief zijn, komt er meer druk te liggen op de administratieve afdelingen. Steeds meer ziekenhuizen maken dan ook gebruik van externe ondersteuning tijdens de implementatie van HT.

Om organisaties nog beter te kunnen ondersteunen op dit vlak, biedt Quoratio sinds begin 2019 de opleiding Horizontaal Toezicht aan. Een interactieve, vierdaagse opleiding waarbij consultants het gehele proces van horizontaal toezicht doorlopen en zo kennis opdoen over de implementatie en borging ervan. Zodat ze uiteindelijk in staat zijn om HT-projecten zelf te leiden of te ondersteunen, van de inventarisatiefase tot en met de implementatie.

De eerste consultants hebben de opleiding inmiddels met goed gevolg afgerond. We vroegen hen wat ze ervan vonden.

Waardevolle praktische inslag

Tijdens de opleiding komt onder meer algemene kennis over de invulling van de rol als projectleider en inzichten over projectmatig werken aan bod. Consultant Yoeri Chaigneau: “Bij de start van elk project is communicatie heel belangrijk. Als projectleider denk je na over wie je bij het project betrekt en wat ieders toegevoegde waarde is.” Dat stukje projectleiding spreekt ook Jeroen de Jong erg aan. “Uiteindelijk is het mijn ambitie om projectleider op het gebied van horizontaal toezicht te worden in een GGZ-instelling.”

Naast projectmanagement blijken de consultants ook de praktische inslag van de opleiding te waarderen. Anouk Spijkerman: “Op de website over horizontaal toezicht vind je alleen theoretische informatie. Dat er beheersmaatregelen geformuleerd moeten worden bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat dan? In de opleiding gingen we daar daadwerkelijk mee aan de slag. Nu weet ik hoe je zulke maatregelen opzet, het bestaan en de werking ervan aantoont én hoe je het documenteert. Ook ben ik dankzij de opgedane kennis in staat om met een kritische blik de stappen van het control framework te doorlopen.”

Dankzij de opleiding ben ik in staat om met een kritische blik de stappen van het control framework te doorlopen.

In brede zin toepasbaar

De opleiding geeft de consultants een solide basis om de rol van projectleider in te vullen voor HT-trajecten. Maar de kennis en vaardigheden die ze opdoen in de opleiding zijn ook buiten de zorg van toegevoegde waarde. Caroline Mathijssen beaamt dat: “Ondanks dat de training gericht was op implementatie van horizontaal toezicht in de zorg, zijn de aangeleerde vaardigheden in te zetten bij de meeste soorten projecten. Denk bijvoorbeeld aan het identificeren van risico’s en het uitvoeren van een analyse hierop. Ook de onderdelen stakeholdermanagement en communicatie met behulp van een goed opgebouwd rapport zijn voor veel opdrachten relevant.” Jeroen vult aan: “Ook de theorie van horizontaal toezicht met het denken in risico’s en beheersmaatregelen is universeel toepasbaar.”

De theorie van horizontaal toezicht met het denken in risico’s en beheersmaatregelen is universeel .

Daarnaast nemen de consultants diverse andere dingen mee uit de opleiding. Caroline: “Uit de opleiding neem ik een goede kennis van het control framework mee en vaardigheden om dit in de praktijk bij een GGZ-instelling op te zetten.” Anouk waardeert vooral het kritisch nadenken over de risico’s van horizontaal toezicht en de beheersing ervan. “Na het volgen van de opleiding begrijp ik beter met welke blik de accountant kijkt naar beheersmaatregelen en het aantonen van de werking hiervan.”

delen:
loading