25 juni 2019 Salarisadministratie

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen, actief in Bouw en Vastgoed, Infra en Publiek-private samenwerking. BAM neemt in vijf Europese thuismarkten een leidende positie in: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten in Denemarken, Luxemburg en Zwitserland. BAM International opereert wereldwijd in uiteenlopende nichemarkten. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers van BAM’s oplossingen op het gebied van ontwerp, bouw en facility management. De Groep streeft ernaar marktleider te worden bij de toepassing van digitale technologie, om opdrachtgevers de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard te kunnen verzekeren.

Hard werken is goed, synergie is beter

De Groep telt meer dan 20.000 medewerkers, waarvan zo’n 8.500 in Nederland. Om al die medewerkers de juiste personele ondersteuning te bieden, heeft BAM een HR-afdeling van ruim 40 fte. Het is een afdeling die volop in ontwikkeling is. Zo worden er procesmatig mooie efficiëntieslagen gerealiseerd, worden de huidige HR-systemen onder de loep genomen en zijn de HR-medewerkers Agile gaan werken.

Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Zo zouden decentraal ingerichte Payroll-processen meer gecentraliseerd kunnen of zelfs moeten worden. Welke stappen moeten genomen worden om zoveel mogelijk die kant op te bewegen? En in welke volgorde? Chris Bremer is operationeel manager bij BAM, en weet in die hoedanigheid veel van processen. Maar inhoudelijke, actuele kennis over zaken als payroll en kwesties als wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp? Dat is andere koek. Er was dus behoefte aan een externe adviseur.

Gezien eerdere positieve ervaringen met Quoratio, was dit een van de partijen waarmee BAM om tafel ging. En dat bleek opnieuw een gouden zet. “De samenwerking en het contact met Quoratio verloopt prettig. Ze kunnen snel schakelen en denken met ons mee”, zegt Chris. “Dat Quoratio letterlijk bij ons om de hoek zit, is een prettige bijkomstigheid.” Maar ook inhoudelijk is Chris tevreden over de partij. “De consultants van Quoratio zijn professioneel, hebben een goede instelling en zijn helemaal klaargestoomd om snel aan de slag te gaan. Ze hebben een hoog niveau, bijvoorbeeld op het gebied van payroll. Omdat we heel veel vragen binnenkrijgen over salaris, kunnen we deze hulp op de HR-afdeling goed gebruiken.”

Tevreden is Chris dus nu al. “Als ik eerder had geweten hoe waardevol een externe en ervaren consultant als Sybrigje kan zijn, had ik hier ook bij eerdere werkgevers veel eerder op aangestuurd.”

Als een olievlek

Voor deze specifieke uitdaging zocht BAM iemand die de samenwerking opzoekt, die medewerkers weet mee te nemen in continue verbetering en de vertaalslag weet te maken naar het management. Zo iemand werd gevonden in consultant Sybrigje van der Kam. Een ervaren consultant van Quoratio die de opdrachtgever al tijdens de sollicitatieprocedure aan het denken wist te zetten. Ze werd aangenomen om verbeteringen op payroll-gebied in kaart te brengen, maar ook om draagvlak te creëren in het team om die verbeteringen op het gebied van software en processen stap voor stap door te voeren. Met de hoop dat haar kennis en expertise zich als een olievlek zou verspreiden over de rest van de collega’s.

En die olievlek, dat ziet Chris nu al gebeuren – ook al is Sybrigje nog niet zo lang aan de slag bij BAM. “Sybrigje kent de kneepjes van het vak, en snapt ook in welke volgordelijkheid dit werkt. Bovendien neemt ze de rest van de afdeling mee om de efficiëntieslag aan te pakken en vorm te geven. Ze gaat meteen de inhoud in op het gebied van payroll, kan direct instappen op het gebied van wet- en regelgeving, en komt met goede ideeën. En dat is weer goed voor de rest van het team. Die hebben nu namelijk iemand om mee te sparren.”

delen:
loading