19 april 2019 Zelfonderzoek & horizontaal toezicht

Waarom het zelfonderzoek?

In het zelfonderzoek toetst een deelnemende zorgaanbieder de eigen recht- en doelmatigheid van declaraties op basis van een aantal controlepunten die gezamenlijk zijn opgesteld met de zorgverzekeraars. Hiermee wordt inzicht verkregen in de daadwerkelijke omzet, dan wel zorgkosten van een zorginstelling. Het zelfonderzoek draagt bij aan verbetering van de zorgadministratie.

Door deelname aan het zelfonderzoek ben je als instelling vrijgesteld van materiele controle, in ieder geval voor de onderwerpen die onderdeel uitmaken van het zelfonderzoek.

Planning

  1. Zorgaanbieders kunnen zich tot 1 mei aanmelden voor het zelfonderzoek
  2. Uitvoering van 1 mei t/m 1 oktober*
  3. Van 1 oktober tot eind februari: micro correcties en re-performance zelfonderzoek door zorgverzekeraar

* Uitgaande van een accountantscontrole en het opstellen van relevante stukken zal de feitelijke deadline voor de controle op eind augustus / begin september liggen).

Hulp nodig?

Grote kans dat dit jaar het zelfonderzoek weer veel beslag legt op de zorgadministratie van GGZ instellingen. Heb je extra expertise of capaciteit nodig tijdens het zelfonderzoek? De consultants van Quoratio bieden uitkomst. Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met Frank van den Hul via 06 – 227 20 521 of fvandenhul@quoratio.nl.

delen:
loading