09 november 2018 Zorg

“Het zorgproces is net als het theater”

Quoratio was als partner aanwezig op het Congres Zorg en Finance van Zorgvisie op 30 oktober 2018. Een interessante dag waarop professionals uit de zorg bijeen kwamen om kennis te delen over financiering in de zorg. De NZa trapte af met een openingspresentatie over hoe het werk van de NZa er de komende jaren uit ziet.

We geven per jaar €80 miljard uit aan zorg en dat bedrag groeit ieder jaar. Deze groei zit voornamelijk in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) vanwege vergrijzing. Om deze kosten in de hand te houden, moeten we meer inzetten op voorkomen in plaats van genezen. Zodat een kleiner deel van de mensen daadwerkelijk gebruikmaakt van de zorg. Daarnaast moeten we de transitie maken van betalen vóór productie naar een stap terug, door eerst te kijken naar wat het oplevert en dát te bekostigen.

Veelvoorkomend dilemma

In één van de presentaties werd een veelvoorkomend dilemma geschetst. Om als zorginstelling rond te komen en toch goede zorg te blijven leveren, moeten de ondersteunende afdelingen krimpen. Anderzijds wordt door wet- en regelgeving en digitalisering het werk op de ondersteunende afdelingen gecompliceerder en specialistischer. Dit betekent dus dat er met minder mensen meer én moeilijkere werkzaamheden gedaan moeten worden. Om dat te kunnen realiseren zijn zowel de juiste mensen als efficiënte processen nodig. En dát is nog een hele uitdaging.

De zorg als een theatervoorstelling

Daarnaast vergeleken Tom Dutilh (Manager Zorgadministratie a.i.) en Ron Huijs (Senior Consultant Zorgon) het zorgadministratieve proces met het theater. Veel mensen kijken vanuit hun loge naar hetzelfde stuk, zonder te weten wie er naast hen zit. In de zorg gebeurt eigenlijk hetzelfde. Veel teams, werkgroepen en commissies kijken afzonderlijk naar het zorgadministratieve proces, zonder het gehele proces en alle invloeden te kennen en zonder van elkaar te weten waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn.

Een wendbare organisatie

We hebben de afgelopen weken allemaal in het nieuws gehoord wat er gebeurt als zorgorganisaties niet wendbaar genoeg zijn en niet meekunnen met veranderingen. Een wendbare organisatie is dus nodig om mee te gaan in een wereld van steeds sneller opvolgende veranderingen. Interne samenwerking is hiervoor dé oplossing.

De ideale samenwerking

Stel niet voor iedere afdeling of ieder project eigen doelen en maatregelen op. Maar stel juist gezamenlijke doelen, integrale risico’s en maatregelen op die elkaar niet tegenwerken en ga van daaruit aan het werk. Daarmee creëer je meer begrip voor elkaar en draagvlak binnen de organisatie.

delen:
loading