24 januari 2019 Salarisadministratie

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Wanneer een werkgever een transitievergoeding betaald heeft aan een werknemer die na 2 jaar ziekte uit dienst gaat, kan de werkgever daar per 1 april 2020 compensatie voor krijgen. Voorwaarde is wel dat bij nieuwe uitdiensttredingen de compensatie binnen 6 maanden na betaling van de vergoeding moet worden aangevraagd bij het UWV.

Compensatie met terugwerkende kracht
Voor werkgevers is er ook een mogelijkheid om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor compensatie. Dit geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na twee jaar ziekte. De aanvraag hiervoor kan vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 worden ingediend. Daarvoor is de beschikking nodig die UWV heeft afgegeven voor de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering.

Verklaring afleggen
Wanneer UWV deze informatie niet heeft, moet de werkgever een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Daarop moet de datum worden vermeld waarop de werknemer ziek werd en de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld. Bewaar deze gegevens dus goed in de administratie!

Wil je weten welke gegevens de werkgever bij aanvraag dient te verstrekken? Download de checklist!

Download de checklist

delen:
loading