Missie en Visie Quoratio

Missie en Visie Quoratio

Onze Missie
Quoratio is dé salarisspecialist met het unieke ontwikkelingsconcept voor jong talent in combinatie met diepgaande specialistische kennis. Medewerkers worden gestimuleerd en uitgedaagd, stilstand is achteruitgang. Klanten willen specialisten inzetten die passen binnen hun normen & waarden en hun potentieel omzetten in echte toegevoegde waarde. Kortom:

Werk, leer, leef... en verander!

Onze Visie

Organisaties worden geconfronteerd met een discrepantie tussen de vraag en het aanbod van personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Economische ontwikkelingen beïnvloeden deze fluctuaties sterk. Voor de kwantiteit wenden zij zich tot het uitzendwezen en voor de kwaliteit tot specialisten. Echter, de prijs-kwaliteitverhouding en de continuïteit zijn punten van zorg en aandacht. In combinatie met de toenemende vergrijzing verwachten organisaties blijvend op zoek te moeten naar instroom van jong en gemotiveerd personeel.

Quoratio heeft vergaande branchekennis en ervaring, klantkennis en begrijpt haar doelgroepsegment binnen de arbeidsmarkt. Kwaliteit blijft boven kwantiteit staan. Synergievoordelen en complementaire diensten van en aan zusterorganisaties ondersteunen hierbij.

Zekerheden & Certificering
Quoratio is gespecialiseerd in het aanbieden van personeel- en salarisadministratie. U zult begrijpen dat Quoratio alleen daardoor al extra scherp is op het juist naleven van alle verplichtingen vanuit arbeid. Diverse klanten van Quoratio zoals SVB en ministerie van Justitie hechten net zoveel waarde aan het naleven hiervan als u. Alle medewerkers zijn in (vaste) dienst bij Quoratio. Betreffende de identiteitscontrole  en controle op gerechtigd zijn tot  het verrichten van arbeid in Nederland gaat Quoratio zelfs een stap verder. Alle  medewerkers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen waarmee zij aantonen te mogen werken in de personeels- en salarisadministratie, hiermee wordt gelijk hun identiteit gecontroleerd.

Quoratio is tevens gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid voor het keurmerk NEN 4400-1.  Het keurmerk van de SNA is het keurmerk voor o.a. (onder)aannemers van werk. Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


De gehele administratie wordt elk jaar gecontroleerd door middel van  een verplichte accountantscontrole op de jaarrekening. Daarbinnen wordt feitelijk een groot gedeelte van de onderdelen die binnen de verschillende normering staan (zoals NEN 4400), uitgevoerd. Controle op aansluitingen, afdrachten loonheffing en omzetbelasting, controle personeelsdossiers (ID controle) en controle op minimum loon.

Quoratio biedt u daarnaast volgende aanvullende (optionele) zekerheden:

  • Gebruik maken van onze G-rekening.
  • verstrekken van een accountantsverklaring betreffende  de afdrachten van de premies.
  • Een recent uittreksel uit de KvK

Quoratio is al meer dan een decennium een gerenommeerde partij en met bovenstaande zekerheden kunt u met een gerust hart onze professionals inzetten.