Milieubeleidsverklaring

De directie van Quoratio, en gelieerde BV’s, wil aan haar klanten op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze kwalitatief hoogwaardige diensten verlenen, met goed opgeleid personeel en de meest geschikte materialen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Het beleid
Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid.

Continue Verbeteren
Het beleid van Quoratio is gericht op een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties. Hierbij houden we rekening met een optimale balans tussen mens, milieu en maatschappij. Het resultaat: we realiseren blijvende kwaliteit met minder uitstoot! Dit doen we door gebruik te maken van onze innovatiekracht en een positieve impact te realiseren met een focus op de volgende thema’s:

  • Energie
  • Mobiliteit
  • Afval en Grondstoffen
  • Gebouw en Groenvoorziening
  • Meten en Registreren

De directie stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid. Om de focus op duurzaamheid en milieu te behouden is er eind 2013 een functionaris benoemd die een deel van haar tijd met dit proces bezig is. Zij kijkt constant naar verbeterpunten, creëert waar nodig draagvlak en rapporteert periodiek aan de directie. Milieu en duurzaamheid zijn vaste onderwerpen in de jaarverslagen en jaarplannen.