banner inlenersbeloning 

Quoratio valt onder de werkingssfeer van de cao ABU. Dit betekent dat Quoratio sinds 1 januari 2015 richting haar gedetacheerde medewerkers de ‘inlenersbeloning’ toe moet passen. Wij dragen zorg voor een nette uitvoering van de inlenersbeloning. Door deze wetgeving heeft Quoratio net wat meer informatie van u nodig, voordat de medewerker bij u aan de slag kan gaan.

Waarom de inlenersbeloning?
De inlenersbeloning is erop gericht om te zorgen dat de medewerker die u inhuurt, niet benadeeld wordt ten opzichte van uw eigen personeel dat hetzelfde werk doet. Het is een wettelijke maatregel die gebaseerd is op het principe: gelijk werk, gelijk loon. Dit betekent dat Quoratio vanuit de wet verplicht is om haar medewerker minstens dezelfde voorwaarden te bieden als u uw interne medewerkers biedt. 

Waar wordt op gelet?
De toepassing van de inlenersbeloning is afgebakend op de volgende punten:

 • Periodeloon in de (aanloop) schaal
  Het geldende bruto periodeloon. Dit kan per maand zijn of per vier weken, afhankelijk van uw verloningssystematiek. Ook belangrijk is op welke arbeidsomvang (aantal uren per periode) dit periodeloon gebaseerd is.
   
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid
  Wanneer de medewerker van Quoratio overwerk verricht bij u en dit niet in tijd voor tijd wordt verrekend, hanteert Quoratio minstens dezelfde overwerkpercentages als u bij uw eigen personeel gebruikt. Dit lijkt misschien in eerste instantie niet van toepassing, maar het kan altijd een keer voorkomen. Vooraf informeren bespaart dus veel administratief werk achteraf.

 • Initiële loonsverhoging bij opdrachtgever
  Valt u onder een cao die een initiële loonsverhoging hanteert, dat wil zeggen, gaan de lonen conform cao hoe dan ook omhoog per eerste van een bepaalde maand? Dan wordt die verhoging ook doorgevoerd naar de gedetacheerde medewerker. Hier geldt wederom; vooraf informeren is gewenst, zodat Quoratio altijd weet wanneer dit toegepast dient te worden. Het is immers altijd mogelijk dat een opdracht verlengd wordt. 

 • (Onbelaste) Kostenvergoedingen
  Wanneer u uw medewerkers een kostenvergoeding verstrekt, dient Quoratio dit ook doen. Dit is niet alleen de reiskostenvergoeding, OV- en/of kilometervergoeding, maar ook andere vaste kostenvergoedingen. De laatst genoemden komen in de praktijk minder vaak voor, maar zijn toch relevant.

 • Periodieken
  Gaan al uw medewerkers er één keer per jaar een periodiek op vooruit? Dan is Quoratio verplicht om dat ook bij haar medewerker toepassen. Het is voor Quoratio dus belangrijk om te weten wanneer dit plaatsvindt.

Samen verantwoordelijk
De overheid stelt zowel de detacheerder als de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de inlenersbeloning. Daarnaast heeft Quoratio ook een administratieve verplichting naar haar medewerker. Die ontvangt een opdrachtbevestiging, waarin Quoratio alle informatie uit de inlenersbeloning naar hem of haar bevestigt. 

Formulier inlenersbeloning
Om te zorgen dat de toepassing van de inlenersbeloning op een correcte wijze gebeurt en alle informatie op een overzichtelijke manier vastgelegd wordt, heeft Quoratio een formulier ontwikkeld. Dit formulier ontvangt u als er een medewerker van Quoratio bij u gaat starten. Aan u dan het verzoek om het correct in te vullen en ondertekend naar Quoratio te retourneren.

Bent u van plan om een medewerker van Quoratio in te zetten en heeft u vragen over de inlenersbeloning? Dan kunt u contact opnemen met Marit Dijkstra via contracten@quoratio.nl of via 06-22714739.

 

Diensten in de salarisadministratie