Ferry

Consultant Salarisadministratie

Ferry is in 2010 met het Traineeship Salarisadministratie gestart en zette daarmee zijn eerste stappen in het werkveld. Zijn eerste opdracht was op de personeelsadministratie van een overheidsinstantie.  Daarna is hij als consultant bij Quoratio aan het werk gegaan en hij vervult nu de rol van projectmanager, waarbij hij verantwoordelijk is voor de implementatie van een Employee Self Service-module. Ferry is daarnaast eveneens genomineerd voor de Freelancer of the Year Award 2016, in de categorie Advies, Consultancy & Interim.

Ik ben in 2010 met mijn traineeship bij Quoratio gestart, en mocht al tijdens mijn opleiding PDL starten bij mijn eerste opdrachtgever. Ondanks dat dit een drukke periode was, vond ik het goed te combineren met de lesdagen.

Wij waren het aanspreekpunt voor het personeel en deden alle mutaties.

Eerste ervaring op de personeelsadministratie

Ik kwam bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) terecht waar ik samen met drie dames op de personeelsadministratie de schakel was tussen de HR-adviseurs en de salarisadministratie. Wij waren het aanspreekpunt voor zowel het personeel als de HR-adviseurs en voerden daarbij alle mutaties door in het systeem. Na een jaar was het de bedoeling dat ik in dienst zou treden bij het CIZ, maar aangezien het een overheidsinstantie betrof en in die tijd het kabinet viel, ging de geldkraan dicht en was dit helaas niet mogelijk. Uiteindelijk ben ik 15 maanden gebleven, daarna ging ik samen met Quoratio op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Van simpele werkzaamheden tot het inrichten van een nieuwe module

Tijdens een gesprek met Quoratio over het vervolg van mijn loopbaan kwam de vraag of ik consultant wilde worden. In eerste instantie twijfelde ik hieraan, aangezien je altijd te maken krijgt met nieuwe gezichten en ik twijfelde of de detachering wel iets voor mij zou zijn. Quoratio bood mij hierin verschillende mogelijkheden op het gebied van begeleiding en opleiding. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan en van die keuze heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt!

Quoratio heeft het voor mij mogelijk gemaakt om projectmanager te worden.

Als consultant had ik mijn eerste opdracht bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waar ik mij gedurende 2 maanden vooral bezighield met simpele mutaties. Toen ik daarna voor 5 maanden aan de slag ging bij Wageningen University & Research Centre kreeg ik voor het eerst te maken met de overgang naar een Employee Self Service-module. Hier heb ik onder andere de salarisadministratie gedaan, maar ook ondersteuning geboden bij het inrichten van de module en het in kaart brengen van de organisatiestructuur.

Mijn ambitie als projectmanager

Toen ik tijdens een gesprek met de directeur HR van Quoratio aangaf dat ik de ambitie had om in de toekomst als projectmanager of teamleider aan de slag te gaan, is Quoratio hier met het zoeken naar opdrachten rekening mee gaan houden. Vervolgens ben ik bij Raet op een personeelsadministratie terecht gekomen, waar ik uiteindelijk 4 maanden ben gebleven. Mijn taak was om het niveau op de afdeling omhoog te krijgen door als buitenstaander naar de afdeling te kijken en te zien waar zaken verbeterd konden worden. Ik heb onder andere gezorgd dat de klantcommunicatie verbeterde en werkzaamheden gestructureerd verdeeld werden.  Achteraf hoorde ik dat ze erg tevreden over me waren.

Dat was een hele mooie driehoeksverhouding, waar ik heel erg door gegroeid ben, ook als mens.

Vervolgens kwam ik bij de Telegraaf Media Groep terecht (TMG), waar ik in eerste instantie 7 maanden zou blijven, maar wat uiteindelijk 3 jaar werd. Ik zou hier meedraaien op de salarisadministratie en ben zijdelings verschillende projecten  ingerold. Ook zij gingen met een Employee Self Service-module aan de slag, waarbij ik op diverse vlakken ondersteuning bood, onder andere door het geven van workshops aan het management. Ik heb hier geleerd wat er nodig is voor een dergelijk groot project. Daarnaast was TMG, met veel verschillende cao’s, regelingen en een complexe salarisadministratie een perfecte werkplek. Daarnaast heb ik werkbeschrijvingen gemaakt en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de kosten daarvan in kaart gebracht. Tijdens deze opdracht had ik een hele leuke manager en in overleg met hem heb ik nog meer toegewerkt naar een rol als projectmanager. Ik heb hierin veel coaching gehad, zowel van mijn manager bij TMG als van Quoratio, waarbij we bespraken wat er wel en niet goed ging. Dat was een hele mooie driehoeksverhouding, waar ik heel erg door gegroeid ben, ook als mens.

Buiten mijn comfortzone aan het werk als projectmanager

Uiteindelijk kwam Quoratio met een mooie nieuwe opdracht bij Aviko, waar ik meteen projectmanager kon worden met alle vrijheid die ik me kon wensen, zolang ik maar goede resultaten zou behalen. Zij gingen er vanuit dat ik dat met mijn ervaring bij de TMG  zeker zou kunnen. Hoewel ik ver buiten mijn comfort zone trad door meteen als projectmanager aan het werk te gaan en ik in eerste instantie mijn twijfels had, heb ik op advies van Quoratio toch besloten de opdracht te accepteren. Het was een risico, met grote verantwoordelijkheid. Maar als je heel graag projectleider wilt worden, en er komt zo’n kans voorbij, dan moet je die gewoon pakken.

Ik laat graag na 1 of 2 jaar iets moois achter, waar de organisatie beter van wordt.

Door het accepteren van het aanbod bij Aviko was ik meteen veel minder bezig met de salarisadministratie, maar ben ik als projectmanager verantwoordelijk voor het implementeren van een Employee Self Service-module. Ze werkten al een paar jaar met een nieuw salarispakket, maar verwerkten nog steeds veel mutaties handmatig. Daarom was het aan mij om bepaalde werkzaamheden te standaardiseren en automatiseren. Mijn voordeel is dat ik van buitenaf kom, waardoor het me goed lukt om mensen mee te krijgen. Daarnaast heb ik geen vooroordelen en een goed overzicht van wat er beter en anders kan. Als buitenstaander heb ik geen last van vastgeroeste gewoonten en gebruiken.

Rekening houden met de medewerkers voor het beste resultaat 

Ik heb gemerkt dat je als projectmanager al gauw langer dan een half jaar bij een opdrachtgever zit, omdat dergelijke implementatieprojecten het beste gefaseerd uitgerold kunnen worden. Hierdoor worden de werknemers niet overrompeld, maar krijgen ze de tijd om eraan te wennen waardoor ze er op de lange termijn veel meer uit kunnen halen. En precies dat lijkt me een mooi vooruitzicht: om als projectmanager een jaar of twee met een project bezig te zijn en iets moois achter te laten waar de organisatie en de medewerkers beter van worden. Empowerment is een techniek die ik dan ook vaak probeer toe te passen. Ik zie talenten, ontwikkel deze en laat mensen vervolgens graag boven zichzelf uit stijgen.

Assertief zijn biedt je mooie kansen

Als ik terugkijk op mijn tijd als trainee en mijn eerste ervaringen als consultant heb ik die als heel positief ervaren. Je moet wel assertief zijn, want zolang je aangeeft wat je wilt kijkt Quoratio met je mee naar de mogelijkheden en komt er sneller een mooie kans voorbij. Mede hierdoor ben ik projectmanager geworden en sta ik waar ik nu sta. Een stapje bij salarisadministratie vandaan kan dus ook, en bevalt me heel goed. Ik krijg veel positieve reacties en ben ontzettend blij dat ik deze uitdaging ben aangegaan.

bekijk hier alle vacatures
delen:
loading