Branchespecialisten

Branchespecialisten!

Kennis van de branche wordt nog wel eens afgedaan als onbelangrijk. Het zou immers weinig uitmaken en uitsluitend gaan om de vakkennis. Volgens ons ligt dat genuanceerder. Het kan zeker grote meerwaarde bieden als men weet welke specifieke processen en problemen spelen binnen een branche. Een deel van de vaste detacheringskrachten wordt uitsluitend ingezet binnen één of twee branches. Juist de kennis van deze branches leidt tot betere matching van kandidaten.
 
Opdrachtgevers vragen ook regelmatig om kandidaten uit andere branches vanuit het idee dat de ervaring die daar is opgedaan nuttig zou kunnen zijn voor de eigen organisaties. Zeker bij reorganisaties en invoering van nieuwe werkprocessen kan dit waardevol zijn. Quoratio adviseert u hier graag bij maar kan u ook helpen bij het opstarten van intercollegiaal overleg met branchegenoten. Met seminars en kennissessies brengt Quoratio concullega’s bij elkaar.
 
Heeft Quoratio ook kennis van uw branche? Overtuig u zelf en klik door naar uw eigen branche of laat de accountmanager van uw branche contact met u opnemen.

casussen

Diensten in de salarisadministratie