Op alle aanbiedingen, offertes, diensten en leveringen van Quoratio zijn uitsluitend de door Quoratio gehanteerde Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Lees hieronder de Algemene Leveringsvoorwaarden van Quoratio.

Bekijk de leveringsvoorwaarden
loading